Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

DESTILA - sponzor dobré chuti

3. 08 2010 | DESTILA, s.r.o. je výrobním podnikem, zaměřeným na individuální a malosériovou strojírenskou výrobu. Hlavní podíl má výroba zaměřená na zakázky s velkým podílem kvalifikované řemeslné práce v oblasti potravinářských zařízení pro malou nebo střední potravinářskou výrobu, zejména v oboru pivovarnictví a lihovarnictví.

DESTILA, s.r.o. je výrobním podnikem, zaměřeným na individuální a malosériovou strojírenskou výrobu. Hlavní podíl má výroba zaměřená na zakázky s velkým podílem kvalifikované řemeslné práce v oblasti potravinářských zařízení pro malou nebo střední potravinářskou výrobu, zejména v oboru pivovarnictví a lihovarnictví.

Za zárodek firmy DESTILA lze považovat mědikoveckou a kovoliteckou firmu Indra, kterou její zakladatel zaregistroval v roce 1875. Tato firma prošla složitým vývojem a za druhé světové války se rozdělila na dva subjekty, které byly na konci roku 1945 znárodněny. Na základě iniciativy jejich zaměstnanců, kteří se obávali o další osud znárodněných firem, se v roce 1946 rozhodlo o zřízení družstva s názvem DESTILA, které bylo zaregistrováno dne 24. března 1947. K tomuto datu mělo družstvo 23 zakládajících členů.

Hlavním výrobním programem byla výroba zařízení pro potravinářský průmysl, lihovary a cukrovary.
Po roce 1948 byly administrativním zásahem k DESTILE přičleněny další menší firmy s podobným výrobním programem. Tím se změnila struktura i velikost družstva, které mělo na počátku padesátých letech minulého století v Brně a okolí již 10 provozoven, rozšířil se nejen sortiment výroby, ale i počet členů (68) a pracovníků (156) družstva.

Od roku 1951 bylo družstvo registrováno v obchodním rejstříku. V té době, kdy změnou legislativy se každý pracovník družstva stal současně jeho členem, mělo družstvo již 158 členů. V tomto období byla také zahájena výstavba několika nových provozoven. DESTILA se také začleňuje do celostátní struktury výrobních družstev a ihned zpočátku v ní zaujímá významné postavení.

V roce 1957 byla v rámci družstva zahájena výroba ústředního a etážového vytápění. Začaly se vyrábět ocelové kotle na pevná paliva a trubkové teplovodní radiátory.

V roce 1959 je k DESTILE přičleněna slévárna šedé litiny ve Slavkově u Brna a lisovna ve Vyškově. V tomto roce se také zahajuje výroba naplavovacích filtrů s vertikálním rámem z kovové tkaniny nejprve fosforbronzové a od roku 1961 nerezové.

V roce 1961 bylo s DESTILOU sloučeno družstvo Pekastroj a naopak se v rámci nového uspořádání krajů od DESTILY oddělila provozovna ve Svitavách. Tento rok je současně mezníkem, kdy se výrobní program družstva rozšířil o výrobu pekařských strojů.

V roce 1964 mělo družstvo již 600 členů. Ve stejném roce byla také zahájena výroba konvektorových radiátorů a vyráběné kotle se zmodernizovaly tak, aby současně s topením ohřívaly užitkovou vodu pro domácnosti.

V roce 1969 byly vyrobeny první naplavovací filtry s horizontálními kruhovými filtračními síty včetně transportních čerpadel vlastní výroby.Ve stejném roce byl v DESTILE vyroben i první plynový kotel poloautomat a od roku 1971 byla na trhu i jeho automatická verze.

V roce 1972 byla zahájena výroba prvních naplavovacích křemelinových filtrů s vertikálně uspořádanými válcovými filtračními prvky (svíčkami). Postupně vznikla celá výkonová řada filtrů s označením SUF. Tyto filtry se pak na celou řadu let stávají nosným výrobním programem družstva v oblasti filtrační techniky. Modernizovaná verze těchto filtrů s označením FKS a štěrbinovými filtračními svíčkami se vyrábí od počátku 90. let dosud.

V roce 1975 byla zahájena výroba plynových kotlů DP s ocelovým výměníkem vlastní výroby. Modernizovaná verze DPL se vyrábí od roku 1989 s různými obměnami dosud.

V roce 1993 byly vyrobeny první varny pro minipivovary. Ve stejném roce byla také zahájena výroba mobilních naplavovacích filtrů s horizontálními síty pro minipivovary typové řady DNF a DHF.

V roce 1995 byla zahájena výroba závěsných plynových kotlů DPZ a v roce 1998 modernizovaná verze Tango.

V roce 1996 byla zahájena výroba plynových kotlů DPE s litinovým výměníkem italské výroby.
První kompletní minipivovar byl dodán v roce 1997. V roce 1998 byla provedena úspěšně inovace zařízení pěstitelských pálenic a vedle sestavy se surovinovým a rektifikačním kotlem byla zahájena výroba destilačních aparátů se surovinovým kotlem a rektifikační kolonou.

I když DESTILA po celou dobu své existence vyráběla různá zařízení pro lihovary, zejména destilační kolony a nádrže, první kompletní lihovar o výkonu 600 l a.a./24 hod. byl vyroben až v roce 2000.

V průběhu druhé poloviny 90. let se trvale zvyšoval podíl dodávek kompletních minipivovarů a po roce 2000 získal tento výrobní program ve struktuře výroby postupně dominantní postavení. Vzhledem k dosaženým zkušenostem a výsledkům v této oblasti a trvalé poptávce na trhu se nabídka rozšířila tak, že jsou dodávány minipivovary o výkonu od 300 do 15.000 hl piva ročně. Vedle toho se nabídka rozšiřuje o malé průmyslové pivovary s ročním výkonem od 10.000 do 40.000 hl ročně. Pro velké průmyslové pivovary DESTILA zahajuje po roce 2000 vývoj propagační stanice na výrobu čisté kultury pivních kvasnic, kvasničárny a CIP stanice.

Na úseku filtrace DESTILA jako jeden z tradičních evropských výrobců křemelinových filtrů nabízí malé sítové filtry o filtrační ploše 0,5 – 4 m² a svíčkové filtry o filtrační ploše 6 – 100 m². Novou etapou ve vývoji naplavovacích filtrů jsou speciální křemelinové filtry na sekundární filtraci, která zachycuje biologicky škodlivé mikroorganismy v pivu a podstatně zvyšuje jeho biologickou trvanlivost.

Významnou kapitolu ve výrobním programu DESTILY stále tvoří lihovarnictví. V této oblasti dominují dodávky pěstitelských pálenic a ovocných lihovarů pro výrobu ovocných destilátů. V nabídce jsou stále dva typy zařízení. Tradiční destilační jednotka se surovinovým a rektifikačním kotlem a moderní jednotka se surovinovým kotlem a třípatrovou rektifikační kolonou. Oba typy se vyrábějí pro objem surovinového kotle 150, 300 a 600 litrů. Na zakázku však lze nabídnout i destilační aparatury s jiným uspořádáním.

Velmi zajímavým spojením programu výroby zařízení pro pivovary a lihovary byl vývoj a dodávka vakuového destilačního zařízení, které z piva odstraňuje alkohol do té míry, že jeho obsah je menší než 0,04%. Vedlejším produktem je i velmi kvalitní pivní destilát. Toto zařízení bylo na počátku roku 2007 dodáno do pivovaru Černá Hora.

Nosným programem výroby pekařských strojů jsou stroje na hnětení a dělení těsta. Stroje na hnětení těsta byly nedávno významně inovovány a vznikla nová typová řada o výkonu 25, 50 a 80 kg vyhněteného těsta, kterou doplňuje starší typ hnětačky o výkonu 100 kg těsta.

Program výroby plynových kotlů reprezentuje stále typová řada DPL Automatic s ocelovým svařovaným výměníkem. Tyto kotle jsou pro svou spolehlivost stále vyhledávaným artiklem.

Za významnou součást výrobního programu je považována výroba tlakových i beztlakých nerezových nádob a dalšího zařízení na základě individuálních zakázek.

Součástí výrobního programu DESTILY je i zpracování mědi. Kromě měděných kotlů pro pálenice jsou přijímány i individuální zakázky na výrobu měděných nádob nebo jejich součástí.

DESTILA si také v průběhu posledních deseti let významně upevnila pozice na zahraničních trzích. Z celkového objemu zakázek jde 25 – 30% na export. Nejvýznamnější dodávky směřují do Ruska, ale zákazníky má DESTILA také na Ukrajině, v Mongolsku, Tadžikistánu, Vietnamu, Peru a v dalších zemích.

K 1. 5. 2007 došlo na základě snížení počtu členů družstva k zákonem stanovené hranici ke změně právní formy a družstvo DESTILA se změnilo na společnost s ručením omezeným.

http://www.destila.cz

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO