Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

PALESTRA, vysoká škola tělesné výchovy a sportu

14. 07 2010 | Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. nabízí v akademickém roce 2010/2011 studium se zaměřením na sportovní a wellness aktivity a to v následujících formách studia:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. nabízí v akademickém roce 2010/2011 studium se zaměřením na sportovní a wellness aktivity a to v následujících formách studia:

1. Prezenční forma studia (= denní studium) – výuka probíhá každý všední den;
2. Kombinovaná forma studia (= dálkové studium) – výuka probíhá v rámci víkendů (so + ne), v každém semestru 5x podle harmonogramu, který je vypisován rok dopředu;
3. Kurzy Celoživotního vzdělávání;
4. Rekvalifikační kurzy a semináře.

Aktuální harmonogram výuky najdete na http://vstvs.palestra.cz/main.php?page=org_roku1.

V prezenční a kombinované formě studia nabízíme dva obory, a to: Sportovní a kondiční specialista; Sportovní a volnočasový pedagog.

Kurzy Celoživotního vzdělávání (CŽV) jsou připraveny jako samostatné roční kurzy s tím, že pokud absolvujete dva navazující roční kurzy, můžete nastoupit bez přijímacích pohovorů rovnou do třetího ročníku bakalářského studia v kombinované formě a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou a získat titul Bc. Kurzy CŽV budou vypsány takto:

varianta 1: o první rok studia kurz Wellness praktik, o druhý rok studia kurz Manažer wellness aktivit

varianta 2: o první rok studia kurz Instruktor sportovních aktivit, o druhý rok studia kurz Manažer sportovních aktivit.

Obě varianty jsou připraveny tak, že v prvním roce je kladen důraz na praktické činnosti dané specializace, ve druhém roce na manažerské činnosti. Zájemci mohou dokončit bakalářské studium v oboru Sportovní a kondiční specialista. Mezi jednotlivými ročníky se nekonají žádné přijímací pohovory, studenti jsou přijímání na základě zájmu automaticky.

Více informací o kurzech CŽV najdete na http://vstvs.palestra.cz/main.php?page=vzdelavani.

Středisko rekvalifikací VŠTVS PALESTRA nabízí více než 20 rekvalifikačních kurzů a seminářů se zaměřením na sport a zdravý životní styl. Rekvalifikační kurzy mají akreditaci MŠMT ČR a absolventi na základě jejich absolvování mohou zažádat o Živnostenský list pro danou oblast činností. Kurzy otevíráme jak v intenzivní formě (výuka v týdenních blocích), tak o víkendech, kdy realizujeme i krátkodobější semináře sloužící k rozšíření praktických dovedností. Kurzy jsou vypisovány v daných termínech pro jednotlivce, je ale možné objednat i školení na zakázku pro zaměstnavatele, spolupracujeme i s Úřady práce. Nabízíme i studium na Akademii tělesné výchovy a sportu PALESTRA – Vyšší odborná škola, s.r.o., kde realizujeme v denní (3 roky) a dálkové (3,5 roku) formě studium dvou oborů: Management sportu; Pedagogika volného času a vychovatelství.

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO