CVVM: Pro přímou volbu prezidenta je 64 procenta lidí

Pro přímou volbu prezidenta je 64 procent lidí, vyplývá z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle jeho zjištění většina občanů od hlavy státu očekává, že se bude věnovat řešení konkrétních otázek, do činnosti vlády by ale příliš zasahovat neměla. Přibližně tři pětiny Čechů si také myslí, že by prezident měl jmenovat ministry na doporučení premiéra a že by se mohl angažovat v zahraniční politice země, pokud nepřekročí oficiální směr udávaný vládou a ministerstvem zahraničí.

Volbu prezidenta Parlamentem preferuje 14 procent občanů a podle 12 procent by ho mělo volit širší shromáždění volitelů. V porovnání s březnem 2013, kdy CVVM zaznamenalo nejvyšší podíl zastánců přímé volby od roku 2002, se počet lidí, podle kterých mají hlavy státu vybírat všichni voliči, snížil o devět procentních bodů.
 
Šestasedmdesát procent Čechů čeká, že se prezident bude ve své funkci věnovat i řešení konkrétních otázek, i když podle 41 procent by k tomu měl přistupovat jen výjimečně a podle 35 procent pravidelně. Naopak jen 16 procent veřejnosti si myslí, že by se hlava státu měla věnovat jen obecnějším otázkám morálky.
 
Do činnosti vlády by měl český prezident podle poloviny dotázaných zasahovat jen v omezené míře a podle čtvrtiny vůbec. Naopak 12 procent veřejnosti si myslí, že by měl práci kabinetu řídit.
 
Možnost jmenovat ministry na základě doporučení premiéra neupírá prezidentovi 64 procent občanů, podle 14 procent by je měl jmenovat na základě vlastního uvážení. Podle desetiny Čechů by je ale neměl jmenovat vůbec, protože je to v kompetenci někoho jiného.
 
S angažovaností prezidenta v zahraniční politice země v intencích vlády a diplomacie souhlasí 63 procent dotázaných. Zhruba pětina je pro to, aby prezident mohl aktivně vystupovat nezávisle na vládě a ministerstvu. O tom, že by měl sám řídit zahraniční politiku státu, je přesvědčeno šest procent lidí. Podobný počet tvrdí, že by se v ní neměl vůbec angažovat.
 
CVVM provedlo průzkum v době od 12. do 19. ledna mezi tisícovkou lidí starších 15 let.
 
zdroj: ČTK