Farmářské trhy v MČ Praha 14

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 403/RMČ/2011 k organizaci projektu "Farmářské trhy na Praze 14" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu MŽP.

Rada městské části Praha 14 souhlasila v usnesení č. 403/RMČ/2011 se zveřejnění záměru na bezúplatné poskytnutí části pozemku parc. č. 72 a části pozemku parc. č. 82, k. ú. Černý Most, pro účely organizování farmářských trhů a souhlasila také s odesláním výzvy k podání nabídky na dodávku prodejních stánků pro farmářské trhy.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 10 kusů krytých (horní plachta, přední a boční plachta), prodejních stánků o rozměrech maximálně 2,1 m délka x min. 1,4 m hloubka, min. šířka stolní desky 50 cm, které budou sloužit jako prodejní místa při konání Farmářských trhů“ pořádaných na území městské části Praha 14. Prodejní mobilní stánky mohou mít jak dřevěnou, tak kovovou konstrukci.

Předpokládaná cen 10 ks prodejních stánků činí bez DPH 96.333,33 Kč.

Projekt Farmářské trhy na Praze 14 je financovaný z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Kde se konají v našem nejbližším okolí farmářské trhy:

Farmářský trh Horní Počernice
Každý čtvrtek 9.00 - 18.00 od 17.3.2011
Na chvalské tvrzi

Farmářský trh Dolní Počernice
Každý pátek 13.00 - 18.00 od 1. 4. 2011

Stará obec 10 Dolní Počernice
Na veřejném prostranství před Místním úřadem, tj. v prostoru mezi Infocentrem a úřadem (roh ulic Stará obec a Bakurinova).

Farmářský trh Klánovice
Každou sobotu 8.00 - 12.00 od 2.4.2011

Dvůr Masarykovy ZŠ, Slavětínská 200

http://www.ceskefarmarsketrhy.cz/farmarske-trhy-praha