Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Koncepce dětských hřišť pro veřejnost

29. 11 2011 | MČ Praha 14, prostřednictvím Odboru životního prostředí, spravuje v současné době celkem 34 dětských hřišť a sportovišť. Z toho počtu bylo letos nově otevřeno hřiště na Jahodnici a další tři prošla kompletní rekonstrukcí.

Pro Prahu 14, jako mladou a dynamicky se rozvíjející městskou část, je dostatek kvalitních dětských hřišť jednou ze zásadních priorit. Tyto hřiště ovšem neslouží jen jako místo, kde se naši nejmenší mohou vyřádit a vydovádět, ale setkávají se na nich i jejich rodiče a je důležité, aby se i oni na nich cítili příjemně a bezpečně. Radnice MČ Prahy 14 vypracovala koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť s výhledem do roku 2021 a 31. října uspořádala na toto téma veřejné projednání, na kterém se veřejnost k němu mohla vyjádřit.
 
V úvodu přivítala více jak 35 přítomných místostarostka Soňa Tománková a v kostce představila koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť na Praze 14. S podrobnějšími body této koncepce seznámil účastníky setkání vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví David Beňák. Po tomto úvodu diskutovali občané s tvůrci koncepce, jednak o předložené koncepci, ale také o současném stavu dětských hřišť a sportovišť na naší městské části. Upozorňovali na problémy, se kterými se setkávají při návštěvách našich dětských hřišť, a navrhovali způsoby, jakým by radnice měla popsaný stav řešit. Největší problémy podle přítomných občanů představují především zanedbanost, nevyhovující vybavení a ochrana před znečištěním těchto hřišť a sportovišť. Všichni se také vyjádřili k tomu, jak si představují ideální dětské hřiště a jak by měla být hřiště a sportoviště v blízkosti jejich domovů rozmístěna. "Chtěla bych říct, že vše z vašich nápadů a připomínek, které jsme si zde zaznamenali, budeme dále posuzovat v pracovní skupině. Po projednání ve skupině, MČ Praha 14 dokončí koncepci rozvoje dětských hřišť a začne s její realizací", uvedla Soňa Tománková a jedním dechem dodala "tím to ale nekončí. Radnice bude i nadále své kroky s občany konzultovat a při výstavbě dětských hřišť se bude veřejnosti ptát, zda zvolené řešení odpovídá jejich potřebám."
 
Nakonec paní místostarostka poděkovala všem přítomným za jejich čas, nápady a připomínky a zdůraznila, že spolupráce s občany radnici významně pomáhá v nalézání těch nejvhodnějších řešení pro ty, kteří výsledky činnosti radnice poté využívají. A těmi jsme my všichni.
 

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO