Kulturní dům Kyje - program na měsíc květen 2012

5. 5. (sobota)  KVIZOVÉ DOPOLEDNE. Zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi anebo družstva (max. 4 členné). Vědomostní otázky, sportovní soutěže, IQ testy, zajímavé ceny pro vítěze, atd. Kč 100,-/rodinu anebo družstvo. Od 10 hod.

9. 5. (středa) FÓRUM ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI. Cílem je najít společně s občany Prahy 14 problémy v oblastech životního prostředí, sociální, kulturní a volnočasové, dopravy, školství a rozvoje městské části, které následně budou zapracovány do rozvojových projektů MČ Praha 14. Od 17 hod.

11. 5. (pátek) DĚTSKÉ FÓRUM MĚSTSKÉ ČÁSTI. Obdoba Fóra Zdravé městské části se zaměřením na děti a mládež z Prahy 14. Od 9 hod.
 
12. 5. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE.  Tradiční taneční odpoledne pro všechny věkové kategorie. Hraje kapela HITOS. Kč 60/30. Od 14 hod.
 
13. 5. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE - Ale i houby mají pod čepicí. Princ Blažej  se toulá světem a hledá svoji nevěstu.  Až v Chudém království nalézá dívku svého srdce. Veselá pohádka plná překvapení, protkaná vtipnými písničkami. Kč 140/50/40 Od 15h.
 
14. 5. (pondělí) DÁNSKÝ VEČÍREK S JANEM BURIANEM.  Jan Burian ví o Dánech své. Napsal o nich knihu (Cokoli o Dánsku), zhudebnil poezii vynikajícího dánského básníka Bennyho Andersena a společně s Pavlem Kouteckým spolupracoval na dokumentu Žít jako Dán. Nenechte si ujít. Kč 90/45 Od 18.30 hod. 
 
15.-16. 5. (úterý - středa) III. ročník „BAREVNÉ KORÁLKY“.  Přehlídka dětí z mateřských škol Prahy 14. Od 16 hod.
 
17. 5. (čtvrtek) U SKLENIČKY S... Hostem básníka PAVLA VRÁNY je tentokrát český básník, redaktor, publicista, scenárista, moderátor, překladatel a přítel koček, IVO ŠMOLDAS. Znáte jej z České televize i rozhlasu. Čeká Vás večer plný „suchého humoru, při kterém nezůstane jedno oko suché“. Kč 90/45. Od 19 hod. 
 
18. 5. (pátek) . RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA  A SEXU – premiéra divadelní hry F. R.Čecha. 
První česká “Stand Up Commedy“ čelí svým typickým humorem útlaku tržní ekonomiky a touhám Čechů. Z komické show odchází diváci uvolněni -  ženy naplněny pokorou a vášní, muži sexuální výbušností a vlastenectvím. Zazní i největší hity Mistra F. Ringo Čecha! Hrají F. R. Čech, T. Šefrnová, E. Hájek, P. Martinák. Není vhodné pro mladistvé!  Kč 150/75. Od 19 hod.
 
19. 5. (sobota)  KVIZOVÉ DOPOLEDNE. Zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi anebo družstva (max. 4 členné). Vědomostní otázky, sportovní soutěže, IQ testy, zajímavé ceny pro vítěze, atd. Kč 100,-/rodinu anebo družstvo. Od 10 hod.
 
20. 5. (neděle) VELKÝ VODNICKÝ KARNEVAL .  
Karneval pro děti plný písniček, soutěží a dobré zábavy.  Divadlo Genus. Kč 50/40/140. Od 15 hod.
  
23. 5. (středa) ZA SCÉNOU (BEZ ROUCHA). Divadlo Akorát uvádí světově známou hru Michaela Frayna  „Sardinky a zase sardinky“. Bláznivá komedie o tom, co se všechno může stát při premiéře nové hry. 
Kč 90/45. Od 19:30 hod. 
 
26. 5. (sobota) III. DĚTSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL. Účinkují dětské divadelní soubory z pražských škol a DAMU. Celým festivalem bude provádět známá divadelní a televizní osobnost. 
Kč 30. Od 13.00 hod.
 
28. 5. (pondělí) BESEDA O HISTORII  - POSLEDNÍ BITVA SLEPÉHO KRÁLE aneb naplnil se osud posledního evropského rytíře Jana Lucemburského. O Historii trochu jinak PhDr. Jiří Sommer, CSc.
Kč 45/40. Od 18 hod.
 
30. 5. (středa) LÍBÁNKY VE ČTYŘECH.  Účinkuje divadelní soubor Prahy 14 – Divadlo AKORÁT. Bývalý manželský pár se znovu setká v hotelu, kam přijeli strávit líbánky se svými novými partnery poněkud odlišných generací. Kč 90/45. Od 19 hod.
 
Kurzy konané v KD:
Klub lodních modelářů (7-99let): bližší informace o termínech a náplni kurzu na tel.: 725 590 280
 
Kresba a malba (7-99let): bližší informace o termínech a náplni kurzu na tel.: 605 042 188
Grafologie (dospělí): bližší informace o termínech a náplni kurzu na tel.: 602 277 019. 
Taneční kurzy: bližší informace o termínech a náplni kurzu na tel.: 722 941 890 (12-16 hod.), 284 826 566, nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz 
Jazykové kurzy: bližší informace o termínech a náplni kurzu na tel.: 777 180 240, email: zmetropolis@seznam.cz
 
Ostatní akce pořádané KD: 
Volnočasové aktivity Farní charita Kyje, bližší info na tel.: 739203254
Výtvarné dílny pro ZŠ, dopolední klub pro rodiče s dětmi, výtvarné workshopy pro seniory, aktuální nabídka bude na našich webových stránkách, tel.: 603289675
Klub seniorů – ve spolupráci s Českým červeným křížem, každou středu od 13 do 16 hod. 
Předprodej: každý pracovní den od 10 do 14 hod. v Kulturním domě Kyje, Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje. V jiném čase po dohodě.
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 266 712 468
Rezervované vstupenky je třeba vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem akce! 
Více informací:  www.kvizpraha14.cz
 
ZMĚNA  PROGRAMU VYHRAZENA!