Město myslí na bezpečnost cyklistů i chodců

Jablonec nad Nisou - Statutární město Jablonec nad Nisou získalo z Dotačního fondu Libereckého kraje přes půl milionu korun na realizaci projektu Cyklotrasa Kolem kolem Jizerek, úsek ul. Za Říčkou – křižovatka Prosečská x Zlatá ulička v Jablonci nad Nisou. Pracovat se začne v polovině dubna, hotovo by mělo být v červnu. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu lokality a bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména cyklistů. 

„Předmětem této veřejné zakázky je stavba cyklotrasy Kolem kolem Jizerek vedené ulicemi Za Říčkou přes křižovatku ulic Prosečská a Zlatá ulička o celkové délce 439 metrů. Součástí projektu je posunutí a úprava chodníku i přechodu pro chodce přes silnici I/14 v ulici Prosečská,“ popisuje Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. Požadavek na nasvícení a posun přechodu vzešel i z pravidelných setkání vedení města s obyvateli.

Realizace části cyklostezky začne 15. dubna, hotovo by mělo být do konce června, předpokládaná cena je 1,15 mil. korun. „Projekt je spolufinancovaný z Dotačního fondu Libereckého kraje, dotace činí 530 tis. korun, zbytek zaplatí město ze své pokladny,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová s tím, že o dotaci z krajského Programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy požádalo město loni v březnu, její přidělení krajské zastupitelstvo schválilo koncem května 2018. Na základě lednového výběrového řízení bude zhotovitelem stavby 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o.

Projekt je spolufinancován z Dotačního fondu Libereckého kraje.