Na podporu sociálních služeb je vyčleněných sedm milionů

Jablonec nad Nisou - Necelých sedm milionů korun v městském rozpočtu je vyčleněných pro Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb v roce 2019. Dotace jsou určené na financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb a žádost je třeba podat do konce ledna. 

Program obsahuje základní informace pro žadatele – poskytovatele sociálních služeb, jako jsou účel podpory, způsobilé náklady, okruh žadatelů, kritéria pro hodnocení a harmonogram administrace žádostí, stanovení výše podpory, kontaktní údaje, jejich vzor a další podmínky. 

Originál žádosti na předepsaném formuláři se podává buď osobně v informačního středisku magistrátu, poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 46601 Jablonec nad Nisou, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID je wufbr2a) či e-mailem na adresu epodatelna@mestojablonec.cz. Konečný termín podávání žádostí je poledne 31. ledna 2019. Na žádosti podané po uplynutí lhůty nebude brán zřetel.