Na silnicích loni zemřelo 547 lidí, viníkem je i špatný technický stav vozovek

Blíží se doba letních dovolených, které letos zřejmě bude trávit větší část obyvatel doma v České republice. To bude klást další nároky na české silnice a dálnice, jejichž kvalita je již nyní podle studie Světového ekonomického fóra pátá nejhorší v rámci zemí EU.  Neuspokojivý dopravně-technický stav komunikací je sice až osmou nejčastější příčinou dopravních nehod, ale i tak má negativní dopad na bezpečnost českých řidičů. Přitom podle statistik přišlo vloni o život na českých silnicích téměř 550 lidí . Jednou z cest, jak systematicky technický stav komunikací zlepšovat, je zavádění inovativních technologií preventivní údržby. Mezi ně patří i nová mikrovlnná technologie vyvíjená společností FUTTEC. Opravy s ní dosahují parametrů nové vozovky, nevznikají při nich spáry a opravený povrch má stejné protismykové vlastnosti jako jeho okolí. Touto metodou opravené trhliny či výtluky nevyžadují opakované zásahy silničářů. 

Léto s sebou přináší vyšší nebezpečí dopravních nehod, protože se na silnicích kumuluje více unavených, nesoustředěných a vystresovaných řidičů. Podle oddělení Ministerstva dopravy ČR, zabývajícího se bezpečností silničního provozu (BESIP) , se právě dovolenkové měsíce červenec a srpen řadí mezi nejnebezpečnější co do nehodovosti. Svou roli zde hraje i stres řidičů, kteří kvůli probíhajícím opravám silnic musí trávit dlouhý čas v kolonách. Jistý podíl na nehodách má i špatný technický stav českých vozovek a rozsáhlé uzavírky. Ten je jednou z deseti nejčastějších příčin dopravních nehod, které sice nemusí skončit zraněním nebo smrtí, ale přesto jsou jejich následky pro řidiče nepříjemné. Jedním z příkladů je situace, kdy motorista bez platného havarijního pojištění vjede do neopraveného výtluku na silnici, kde své auto poškodí. Opravu musí následně hradit ze svého. Podle údajů Generali České pojišťovny  může vyjít taková „srážka se silnicí“ průměrně až na 40 tisíc korun. 

„Již nyní zaujímáme v kvalitě pozemních komunikací ostudné 76. místo na světě . A navíc se každoročně propadáme ještě hlouběji. České řidiče netrápí jen nedostatečná provázanost a kvalita dálniční sítě, ale také špatný stav některých silnic nižších tříd. Je všeobecně známo, že jsou-li opravy provedeny neodborně nebo nevhodnými technologiemi, musí se často opakovat. To neplatí pro naše stroje řady FT, které fungují na principu mikrovlnného hloubkového ohřevu vrstvy vozovky bez degradace asfaltové směsi. Díky homogennímu spojení vozovky a doplněné směsi zde nevznikají žádné spáry, které by vedly působením vody při změnách teplot k opětovnému vytvoření poruchy,“ vysvětluje Jiří Rušikvas, zakladatel společnosti FUTTEC. „Touto technologií jsme úspěšně opravovali tak odlišné asfaltové plochy, jako jsou dálnice D2 u slovenských hranic a D1 u Mirošovic nebo ulice v Praze, Brně, Kopřivnici či Kutné Hoře. Všechny námi opravené výtluky drží dobře a my věříme, že právě trvanlivost oprav všechny uživatele silnic přesvědčí o výhodách naší technologie,“ dodává Jiří Rušikvas.

Popisovaná metoda je určena k trvalým opravám trhlin a výtluků na všech typech pozemních komunikací, cyklostezkách a jiných asfaltových plochách. Jednou z jejích výhod je to, že pracovat lze celoročně – i v zimě, díky čemuž se omezí počet letních uzavírek. Místo opravené mikrovlnnou technologií FUTTEC má vysokou pevnost a dlouhou životnost, což významně přispívá k úsporám nákladů na údržbu silniční sítě. Vše navíc probíhá s ohledem na životní prostředí protože nedochází k odstraňování nadbytečného materiálu v okolí výtluku a ten poté není nutné odvážet a likvidovat. Zařízení FT3 je určené firmám, které realizují opravy silnic, samosprávám, jež trápí špatný stav jejich komunikací, sdružením obcí nebo soukromým majitelům silnic.