Národní strategie má přispět ke zlepšení zdraví obyvatel ČR

Češi žijí déle, ale závažných nemocí přibývá, což zvyšuje náklady zdravotního i sociálního systému. Zlepšení zdraví Čechů má pomoci řešit Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, kterou dnes na tiskové konferenci představil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

Národní strategie má 16 hlavních témat, jako dostatečná pohybová aktivita, správná výživa, duševní zdraví, zvládání infekčních onemocnění, vakcinační a screeningové programy, zlepšení dostupnosti a kvality péče, včetně následné a dlouhodobé či elektronizaci zdravotnictví.
 
"Kvalita zdravotní péče prodloužila život mužů o 7,5 roku a žen o 5,5 roku, teď se musíme soustředit na prodloužení života prožitého ve zdraví," řekl ministr. Dodal, že žádná ekonomika nemůže dlouhodobě dovolit hradit dopady nezdravého životního stylu. Prevence a podpora programu Zdraví 2020 je proto pro něj klíčovou prioritou. "Nejdůležitější je, aby si lidé uvědomili, že své zdraví nejvíc ovlivní lepší životosprávou a zdravým životním stylem," uvedl.
 
Kila navíc má přes 57 procent dospělých Čechů, i proto narůstá cukrovka, v roce 2025 ji bude v Česku mít milion lidí. Případů rakoviny je ročně o šest procent víc. Češi se málo hýbou, moc kouří, pijí alkohol a solí. Problémem je i rychlý nárůst infekce HIV.
 
O kvalitě života nejvíc vypovídá jeho délka prožitá ve zdraví. Ačkoli se naděje dožití mezi roky 1962 a 2010 u mužů v ČR prodloužila ze 67 na 74,6 roku, doba ve zdraví se zkrátila o půl roku na 62,2 roku. U žen se naděje na dožití prodloužila z 72,9 na 77,8 roku, doba ve zdraví stoupla o 1,3 na 64,6 roku. Ve Švédsku se ve stejném období prodloužila doba ve zdraví o devět let, lidé tam prožijí ve zdraví 71 let, o devět roků víc než v ČR.
 
Největším problémem v ČR jsou podle ministra nadváha a obezita, trápí také stále víc dětí, hlavně chlapce. V Evropě zaujímá Česko po Británii, Maltě a Maďarsku v počtu obézních přední místo. Obezita zvyšuje riziko vysokého tlaku šestkrát a cukrovky sedmkrát. Nemoci spojené s obezitou patří k nejčastějším příčinám úmrtí, kterým lze předejít.
 
Zdravotnictví spotřebuje za rok 290 miliard korun. Pokud by se podařilo o pět procent snížit výskyt civilizačních onemocnění, ušetřilo by ročně deset miliard korun a celá ekonomika dalších deset miliard, řekl ministr.
 
Národní strategii zdraví v lednu schválila vláda. V březnu Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby strategii zohlednila při schvalování státního rozpočtu. Do konce příštího roku musejí být vypracovány a schváleny akční plány, jinak nemůže české zdravotnictví čerpat prostředky z evropských fondů, upozornil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.
 
zdroj: ČTK