Ocenění pracovníků brněnské pobočky Naděje

Čestné uznání za mimořádně obětavou, kvalitní a odpovědnou službu v oboru pečovatelství za rok 2012 získaly hned dvě pracovnice brněnské pobočky Naděje, paní Jana Hanousková a paní Hana Němečková. 

Paní Jana Hanousková pracuje již devět let v pečovatelské službě Naděje jako terénní pečovatelka. Paní Němečková pracuje jako pečovatelka v Domě Naděje Brno-Vinohrady, kde pečuje o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými pokročilými formami demencí. Obě oceněné kolegyně svou práci vykonávají s láskou a obětavostí, s citlivým přístupem a hlubokým smyslem pro potřeby každého klienta, přitom se stále vzdělávají v oboru.

Druhý ročník soutěže Národní ceny pro pracovníky sociálních služeb a desátý ročník soutěže Pečovatelka roku 2012 vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb společně s Diakonií Českobratrské církve evangelické. Byla určena pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ve všech druzích sociálních služeb. 29. listopadu 2012 byly za přítomnosti paní Livie Klausové na Novoměstské radnici v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky.