Plynové osvětlení podtrhuje jedinečnost a půvab historického centra

Slavnostním rozsvícením plynové lampy v Nerudově ulici na Malé Straně symbolicky uzavřela radní hlavního města Praha Aleksandra Udženija závěrečnou etapu plynofikace osvětlení Královské cesty. 

„Plynové osvětlení podtrhuje jedinečnost a půvab historického centra Prahy a zvyšuje jeho atraktivitu,“ komentovala rozsvícení lamp Aleksandra Udženija. Horní část Nerudovy ulice, společně s ulicí Ke Hradu a částí Hradčanského náměstí tak představují další místa, kde se Pražané a návštěvníci metropole mohou procházet ve světle plynových lamp. Praha začala s návratem plynového osvětlení v roce 2002 na Starém městě a k dnešnímu dni je v Praze celkem 603 plynových svítidel.

V Praze byly první lucerny slavnostně rozsvíceny v polovině 19. století, kdy nahradily dosud používané olejové lampy. Ještě v roce 1940 osvětlovalo pražské ulice a náměstí více než 9 tisíc plynových svítilen. Jako poslední byly převedeny ze svítiplynu na elektřinu v roce 1985 osmiramenné stožáry na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici. Na počátku jedenadvacátého století si jako jednu ze zásad dlouhodobého koncepčního rozvoje hlavního města stanovili jeho představitelé podporu cestovního ruchu. Zachovalá dobová architektura, která vytváří atmosféru historického centra města, je jedním ze stěžejních prvků, které činí město turisticky atraktivním. „Plynové osvětlení nenahraditelně dotváří duch historických míst a zákoutí, kterým dodává nádech nostalgie a romantiky. A Královská cesta takovým místem je,“ uvedla při příležitosti dokončení plynového osvětlení historické spojnice mezi Prašnou bránou a Pražským hradem radní Aleksandra Udženija. Praha není jediná, kdo si je vědom kouzla plynových lamp. Najdeme je v řadě světových metropolí, například v Londýně, Dublinu, Berlíně nebo Štrasburku.
 
V roce 2002 byla přijata koncepce revitalizace plynového osvětlení v historickém centru města, která zahrnovala celkem sedm etap, z nichž pro první až šestou etapu zajišťovala project management a technický dozor investora pro hl. m. Prahu společnost TRADE CENTER PRAHA. Stavební práce prováděla společnost ELTODO EG. V současné době má Praha plynové osvětlení na Královské cestě, která vede Celetnou ulicí, přes Staroměstské náměstí, Malé náměstí, Karlovou ulicí, po Karlově mostě do Mostecké, Nerudovou a ulicí Ke Hradu na Hradčanské náměstí. Další plynové osvětlení se nachází v ulici Michalská, v části Melantrichovy ulice, na Uhelném trhu, v ulici Železná a na Ovocném trhu. Celkem je k dnešnímu dni v Praze 603 plynových svítidel, z toho 227 sloupů (19 tříramenných, 203 dvouramenných a 5 jednoramenných) a 135 ramen.
 
Poslední etapa realizace plynového osvětlení na Královské cestě probíhala v letech 2011-2012. V ulicích Ke Hradu, v horní části Nerudovy ulice a v části Hradčanského náměstí bylo převedeno na plyn 25 sloupů a 11 ramen, dohromady 57 svítidel, z nichž 29 je nových. Celkové náklady činily 19,9 milionů korun.
 
Lampáře v Praze zatím běžně nepotkáte, výjimkou je doba adventu. Lampy jsou denně rozsvěcovány signálem z centrálního dispečinku současně s dalším veřejným osvětlením, nicméně tento způsob rozsvěcení samotné lampy umožňují. Případné obavy z bezpečnosti plynového osvětlení rozptyluje Pavel Borovička, ředitel TRADE CENTER PRAHA: „Bezpečnostní hlediska pro umístění plynových lamp jsou přísnější než u elektrických: musejí stát na volných prostranstvích, být upevněny na stojanech nebo konzolích ve výšce minimálně tři metry nad úrovní ulice. Lampy se nesmějí instalovat v uzavřených prostorách a v místech, kde by odcházející spaliny mohly ohrozit zdraví a životy lidí. Lampy navíc jsou vybaveny termoelektrickými pojistkami, a jsou pravidelně v terénu kontrolovány.“