Stavební úřad při rozhodování o EKOCITY Hostivař zásadně pochybil, řekl magistrát

Magistrátní odbor stavebního řádu zrušil rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 15 nevydat územní rozhodnutí pro bytový projekt EKOCITY Hostivař, který má oživit upadající brownfield. V odůvodnění podřízenému stavebnímu úřadu vytkl porušení správního řádu a mnoho dalších pochybení. Potvrzují se tak dřívější slova EKOSPOLU o tom, že stavební úřad Prahy 15 zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí nezákonně.  

Stavební úřad Městské části Praha 15 zásadně pochybil, když zamítl žádost společnosti EKOSPOL o vydání územního rozhodnutí na bytový projekt EKOCITY Hostivař. Tento právní názor, který EKOSPOL zastával od samého počátku, nyní potvrdil i nadřízený orgán – Odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy. „V minulosti stavební úřad MČ Praha 15 běžně stavby podobného rozsahu umisťoval, přičemž se jednalo o řízení podle nového stavebního zákona a podle stejného územního plánu. Vzhledem k tomu, že stavební úřad vedl poměrně dlouhé a komplikované územní řízení, tak bylo odůvodněné očekávání, že bude stavební úřad postupovat podle základních zásad správního řízení, tedy tak, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly,“ napsal magistrátní odbor stavebního řádu v odůvodnění, podle nějž stavební úřad Prahy 15 tuhle nečekanou změnu názoru nijak nevysvětlil.

Už v roce 2014 přitom stavební úřad Prahy 15 při posuzování dokumentace k územnímu rozhodnutí dospěl k závěru, že je předkládaný záměr v souladu s platným územním plánem. V této dokumentaci úřad posuzoval předběžnou podobu projektu s 817 byty a 820 parkovacími stáními. To je o něco více, než je finální podoba projektu, na což upozornil i magistrát. „Když stavební úřad vydal k záměru v podstatě ještě objemnější a čistě bytové stavby kladné stanovisko, pak pochybil, když aniž by se změnily podmínky v území, nakonec rozhodl, že stavba o něco menší je v rozporu s územním plánem, přičemž zamítnutí žádosti bylo na základě skutečností, které byly stavebnímu úřadu známy již v době vydávání (původního) stanoviska,“ stojí v rozhodnutí pražského magistrátu.

EKOSPOL také opakovaně upozorňoval na neustálé neodůvodněné průtahy, kdy stavební úřad svévolně porušoval veškeré správní lhůty. Kromě toho zcela nestandardně nařídil hned dvě ústní jednání, dvakrát jednání zcela přerušil a EKOSPOL vyzval k doložení více než dvaceti podkladů důležitých pro vydání rozhodnutí. „Ani jeden vyžadovaný podklad se ale netýkal důvodů, proč bylo řízení zamítnuto. Z podkladů, které si od odvolatele (EKOSPOLU) vyžadoval pro řízení vedené cca 15 měsíců, nepoužil pro své rozhodnutí vůbec nic – k námitkám se nevyjadřoval, doplněné podklady, které si vyžadoval, žádným způsobem při svém rozhodnutí nezohlednil a ani se o nich nezmínil. Rozhodl pouze na základě údajů, které mu byly známy v době podání žádosti, znal objem a výšku stavby, znal poměry v území a věděl, že se jedná o monofunkční objekt,“ upozornil na zbytečné obstrukce i nadřízený magistrátní odbor, podle kterého se „stavební úřad nechoval v zájmu procesní ekonomie, kdy je povinen postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval.“

Nesprávným postupem stavebního úřadu Prahy 15 vznikla EKOSPOLU značná škoda, která každým dnem narůstá. Společnost proto připravuje další právní kroky. „Potvrzují se naše slova o účelovém a nezákonném kroku, který po dlouhých měsících neodůvodnitelných průtahů učinila odcházející vedoucí stavebního úřadu doslova v posledních hodinách ve funkci. Navíc pod silným tlakem jednoho lokálního politika, jehož jediným cílem bylo poškodit EKOSPOL,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva dlouhodobého lídra developerské výstavby v ČR EKOSPOLU.

Nezákonné a svévolné rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 15, které nyní nadřízený orgán zrušil, je jen dalším důkazem neuvěřitelného chaosu, který v oblasti povolování staveb v hlavním městě stále panuje. „Není proto divu, že získat stavební povolení pro bytový projekt trvá v Praze více než pět let, když si jednotlivé úřady mohou svévolně v rozporu se správním řádem kterýkoliv ze tří povolovacích stupňů libovolně dlouho prodlužovat. Je smutné, že stavebníka, který chce zkulturnit upadající brownfield, opakovaně stavební úřad vyzývá k nesmyslnému a složitému doplňování, které zaměstnancům zabere dlouhé hodiny, aby nakonec tyto doplněné materiály ani nevzal v potaz,“ podotýká Korec, podle nějž kompetentnost úředníků rozhodujících o budoucím rozvoji Prahy 15 asi nejlépe dokládá další výtka magistrátních kolegů uvedená ve výše zmíněném rozhodnutí. Podle ní totiž stavební úřad posuzoval celou věc podle neplatného předpisu. 

EKOCITY Hostivař je jedním z největších připravovaných rezidenčních projektů v Česku. V šesti bytových domech vznikne 802 moderních bytů a 495 parkovacích stání ve dvou podzemních patrech. Dalších 414 parkovacích stání bude na povrchu.