Třetí úklid a opět přes dvě tuny odpadu

Jablonecký magistrát se znovu pustil do čištění veřejného prostoru. Tentokrát se soustředil na lokalitu Jabloneckých Pasek. Pracovníci veřejně prospěšných prací (VPP) odtud odvezli přes dvě tuny odpadu, likvidoval se i odpad nebezpečný. „Uklízet veřejné plochy budeme i nadále,“ slibuje jablonecký primátor Miloš Vele.

„Tentokrát jsme uklízeli v Jabloneckých Pasekách, v lese poblíž železniční zastávky. Podnět nám dali občané na pravidelném setkání, protože touto částí lesa běhají nebo chodí na procházky, a tak se tady necítili úplně bezpečně,“ říká jablonecký primátor Miloš Vele.

Také v aktuálně uklízených místech se usadilo několik bezdomovců. Podle primátora s nimi město i různé organizace pracují a nabízí jim pomoc. „Konkrétně sem chodili terénní pracovníci, kteří nabízeli ubytování i další služby, ale oni odmítli. To, že se chystáme k úklidu, vědí všichni minimálně dva týdny dopředu,“ doplňuje Vele.

Ty, kteří si zde zřídili domov pod stromy, pravidelně kontrolují městští strážníci. „Nastavují se nějaká pravidla, aby nadmíru nezatěžovali své okolí pálením kabelů, konzumací alkoholu a hlukem v nočních hodinách,“ konstatuje ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc, který připomíná, že práce je to ne stálá a těžká. Na uklízeném místě se našlo kromě běžného odpadu i poměrně velké množství nebezpečného materiálu, jako jsou prázdné ampule a použité injekční stříkačky. Podle Švarce počet obyvatel okraje lesa v Jabloneckých Pasekách kolísal od dvou do 15 osob, dokonce se zde po určitou dobu zdržovalo i malé dítě. O tom svědčí i hračky, které se našly.

Jablonec nad Nisou začal uklízet veřejná prostranství, kde se zdržují lidé bez domova, v prosinci loňského roku. Tehdy byla hlavním důvodem uzavírka lesa na Prosečském hřebeni kvůli odlovu divokých prasat. Pracovníci VPP odtud odklidili 2,5 tuny odpadu. „Podruhé se uklízelo v polovině února pod mostem u Mšenského potoka v ulici Želivského a pod mostem v ulici Pražská u kolejí, odkud se celkem odvezlo 2,12 tun odpadu. Také tady se našlo poměrně hodně použitých jehel. Tentokrát z Jabloneckých Pasek se odvezl odpad o váze 2,1 tuny,“ informuje vedoucí kanceláře tajemníka jabloneckého magistrátu Martina Vacková.