Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Základní škola Šimanovská

8. 03 2011 | Naše škola se nachází ve staré zástavbě rodinných domků vedle kostela sv. Bartoloměje u Kyjského rybníka. Jsme školou rodinného typu. Budova naší školy je třípodlažní a prochází neustálými modernizačními změnami. Využíváme hřiště s umělým povrchem, školní zahradu, 12 kmenových tříd, 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny, odbornou učebnu fyziky, žákovskou knihovnu, učitelskou knihovnu. Třídy jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Naše škola v letošním roce dosáhla plné aprobace u všech učitelů a vychovatelú.Ve výchovně vzdělávací oblasti se zaměřujeme na: prevenci sociálně patologických jevů ( zajišťujeme volnočasové aktivity pro žáky naší školy – kroužky: výtvarný sportovní, keramický, dramatický, přírodovědný, turistický, redakční, stolní tenis, hra na zobcovou flétnu, práce s počítačem, klub mladého diváka, domácnost, práce se žáky se specifickými poruchami učení ), výchova k volbě povolání, environmentální výchova, výchova k estetickému cítění, vytváření tradic školy – vánoční a velikonoční jarmark, výuka cizích jazyků. V naší škole probíhá učení podle individuálních plánů, s možností využití odpoledního kroužku k upevnění učiva, využití různých forem, metod a pomůcek při výuce. Organizujeme školy v přírodě, lyžařské výcviky, sportovní aktivity, účastníme se literárních, výtvarných a dalších soutěží.

Kladné hodnocení práce naší školy ve výchovně – vzdělávací oblasti se projevuje při přijímacím řízení našich žáků na střední školy. Snahou školy ve spolupráci se Spolkem přátel školy a s Radou školy je vytvořit pro žáky příjemné prostředí podnětné pro jejich všestranný rozvoj.

http://www.zssimanovska.cz/

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO